artmix tokovi umetnosti, arhitekture, filma, dizajna, mode, muzike i televizije

ARTMIX - TOKOVI UMETNOSTI, ARHITEKTURE, FILMA, DIZAJNA, MODE, MUZIKE I TELEVIZIJE

Đermano Čelant
Udjite u svet umetnosti kao unicum-a, složenog i nerazlučivog, u kome se putevi umetnosti stalno menjaju i umnožavaju prateći sve vrtoglavije tehnološko i medijsko ubrzanje.
Umetnost danas nastaje od svega i svugde, bez jezičkih i teritorijalnih granica. Njeno nastajanje je "difuzno", mimikrija apsolutna, ne mora da se prilagođava nikakvom kriterijumu zasnovanom na jeziku i sredini.
Pošalji