artefakt za svemirsko putovanje

ARTEFAKT ZA SVEMIRSKO PUTOVANJE

Milan M.Ćirković
Artefakt za svemirsko putovanje Milana M. Ćirkovića je jedinstvena knjiga eseja o neodvojivosti umetnosti i nauke. Ćirković u ovoj zbirci dokazuje da istinsko znanje mora pomiriti ova dva neprirodno razdvojena koncepta. Artefakt za svemirsko putovanje je knjiga koja zaista priziva duh Renesanse.
Podelite:

U nameri da znalačka zapažanja i osvrte podeli sa čitaocima, dr Milan Ćirković je svoje oglede o nauci i fantastici objedinio u knjizi "Artefakt za svemirsko putovanje", koje prerasta puki zbir sastavnih delova. Pred nama je knjiga kakvu smo dugo očekivali - četrnaest eseja u kojima autor sa zadivljujućom preciznošću uspostavlja i produbljuje veze između književnih motiva i njihove filozofske i naučne podloge. Ishod je, često, neočekivan, jer Ćirković ne propušta skrivene poente velikih SF pisaca, a uvidi koje nam pruža vredan su kompas za avanturističko kretanje mostovima između nauke i fantastike.

Pošalji