arhetipovi i kolektivno nesvesno

ARHETIPOVI I KOLEKTIVNO NESVESNO

Karl Gustav Jung
Jedna od bitnih struktura psihe, prema Jungovim shvatanjima, jeste "kolektivno nesvesno"; u ovoj knjizi iskazane su autorove ključne ideje i doktrina o arhetipovima kao dominantnim predstavama, čija je drevnost nesumnjiva, i koje oblikoju psihu svakog pojedinca.
Pošalji