makart
arheologija smrti ka razumevanju starog egipta
rasprodato

ARHEOLOGIJA SMRTI : KA RAZUMEVANJU STAROG EGIPTA

Branislav Anđelković
Podelite:

Arheologija smrti: ka razumevanju starog Egipta nas upoznaje, uz obimnu bibliografiju, sa najnovijim saznanjima u obrađenoj tematici i predstavlja dobrodošao spoj Anđelkovićevog bavljenja arheologijom predinastičkog i Ranodinastičkog perioda Egipta (posebno Nakada kulturom), sa proučavanjima dinastičkih nalaza i Nesmina (Beogradske mumije).
Nezaobilazne su i digresije ka arheološkoj teoriji, preistoriji ratovanja i biblijskoj arheologiji.Knjiga obiluje fascinantnom količinom informacija – koje su same po sebi često pravi arheološki „detektivski romani“ – i iziskuje studiozno i posvećeno čitanje.