aretai i virtutes

ARETAI I VIRTUTES

Karl Joahim Klasen
Vremenski raspon antičke istorije u kojem Karl Joahim Klasen istražuje nastanak, koncepciju i značenje osnovne etičke norme – vrline – u antici obuhvata nekih dvanaest vekova, od Homera do Klaudijana.U naše vreme globalnih i ogromnih društvenih, političkih, pa nužno i kulturnih i etičkih promena, ozbiljno se postavlja pitanje moralnog čoveka danas, njegovih standarda, ciljeva i ideala. Teško bi se mogao navesti autor čiji biste izbor vrlina želeli da sledite, ako ih uopšte neko sistematski i opisuje.
Pošalji