apoteoza srpskim guslama knjiga druga

APOTEOZA SRPSKIM GUSLAMA - KNJIGA DRUGA

Dejan Tomić
Odnos muzičkih instrumenata i književnosti u Srba, Dejan Tomić je najtemeljnije demonstrirao u knjigama posvećenim guslama. Osim već pomenutih zbornika o guslama u našoj poeziji, autor je i monografije „Apoteoza srpskim guslama“ (Književna zadruga Srpskog narodnog vijeća, Podgorica, 2016), koja je kao izdavački poduhvat nagrađena na Sajmu knjiga, u Beogradu, 2016. godine. Međutim, ovim dvjema knjigama Tomić nije obuhvatio sve najvažnije radove, domaćih i stranih autora, koji su posvećeni kultnom instrumentu Srba – guslama. Stoga je pred nama nova knjiga o guslama, „Apoteoza srpskim guslama 2“, koja predstavlja nastavak monografije „Apoteoza srpskim guslama“. Objavljivanjem ove knjige autor je objedinio cijelu jednu, rasutu ili nepoznatu, riznicu srpske kulture, u najširem značenju tog pojma.Bez potpunog sagledavanja značaja gusala za srpski narod, ne može da se razumije ni sama suština naše kulture. Upravo to je osnovna ideja Dejana Tomića, koju on dosledno realizuje u svojim knjigama o guslama.
Pošalji