antologija srpske režimske poezije

ANTOLOGIJA SRPSKE REŽIMSKE POEZIJE

Grupa Autora
Podelite:
Antologija srpske režimske poezije je zbirka satiričnih pesama članova Udruženja režimskih pesnika Čukarice, koju je priredio Filip Srećković, sa predgovorom Željka Cvijanovića.
U svetu u kome vlada tolika nepravda najveća je ipak ona kojoj su izloženi režimski pesnici. Ali, iako slabo cenjena i ponižavana, ta žilava struja srpske poezije uspela je da preživi, sa dobrim šansama da nadživi i samu poeziju.

Pošalji