antologija najboljih naslova

ANTOLOGIJA NAJBOLJIH NASLOVA

Srđan V. Tešin
Antologija najboljih naslova Srđana V. Tešina je roman lavirint sačinjen iz mnoštva fragmenata za koje čitalac dobija uputstvo za čitanje. Antologija najboljih naslova je uzbudljivo čitalačko iskustvo.

Knjigu čini 49 fragmenata, kratkih zapisa (od kojih je samo jedan duži od stranice) i već po tim karakteristikama odstupa od ustaljenih predstava o romanu kao debeloj knjizi kontinuiranog pripovednog toka. Kada se započne čitanje i prate instrukcije koje traže da se pročitano uporedi sa drugim fragmentima, znatiželjnik ulazi u lavirint sa mnoštvom raskršća i puteva koji se (račvaju i) ulivaju u nove ili, pod drugacijim uglom, u stare...

Pošalji