antiliberalizam u 22 slike

ANTILIBERALIZAM U 22 SLIKE

Ljubomir Madžar
Podelite:
U knjizi Antiliberalizam u 22 slike vodeći srpski ekonomista LJubomir Madžar polemiše s kritičarima ekonomskog liberalizma u Srbiji i snažno pobija njihove antitržišne stavove. U osnovi, ova knjiga predstavlja uverljivu odbranu standardne ekonomske nauke od ideološke kritike sa etatističkih pozicija.
Pošalji