makart
anti edip
2.200 rsd
Sve cene su sa uračunatim PDV-om.
- +

ANTI-EDIP

Feliks Gatari, Žil Delez
Podelite:
Danas se neurotične, perverzne i psihotične osobe zacelo ne mogu zadovoljavajuće definisati u odnosu na nagone; jer nagoni su jedino želeće mašine kao takve. To se može učiniti tek i u odnosu na moderne teritorijalnosti. Neurotičar ostaje smešten u rezidualnim ili veštačkim teritorijalnostima našeg društva i sve ih svodi na Edipa kao na poslednju teritorijalnost koja se vaspostavlja u ordinaciji analitičara (da, vlasnik fabrike, to je otac, i šef države takođe, i vi takođe, doktore).
Pošalji