angus od snova

ANGUS OD SNOVA

Aleksandar Mekol Smit
Angus od snova je doprinos Aleksandra Mekol Smita jedinstvenoj ediciji Mitovi. U knjizi Angus od snova Mekol Smit postavlja ovo biće iz irske i škotske keltske mitologije i smešta ga u savremenu Škotsku.

Angus je rado spominjani junak najranijih priča iz irske i škotske keltske mitologije. Uz najvažnije detalje Angusovog života fikcionalno uobličene na osnovu irskih mitoloških izvora, autor Angusa dovodi u savremeni svet kroz niz povezanih pripovesti koje se najvećim delom događaju u modernoj Škotskoj. Za razliku od drugih mitskih figura, Angus ne daje pouku niti podučava, već nam rešenja, odgovore i ostvarenja nudi u snovima koje nam sam daje. On je, dakle, Angus sanjar i davalac snova; on je i eros – personifikacija mladosti i snažne, strastvene ljubavi.

Pošalji