angelina

ANGELINA

Zoran Petrović
„Angelina" Zorana Petrovića je je roman o jakim ženama, bezimenim heroinama borbe za slobodu. Junakinje Petrovićevog romana su dve Angeline sa suprotnih krajeva porodičnog stabla, potomkinji, koja pišući diplomski rad saznaje o poduhvatima svoje pretkinje. U romanu „Angelina" kroz prepletanje prošlosti i sadašnjosti data je slika požrtvovansti i odvažnosti naših prabaka koje su se rame uz rame sa muškarcima borile za slobodu u Velikom ratu.

Ovo je roman o svim onim hrabrim ženama koje su u takozvanom Velikom ratu bile bezimene heroine borbe za slobodu. U njemu dve žene nose ime Angelina i nalaze se na suprotnim krajevima jednog porodičnog stabla. Angelina potomkinja pišući svoj diplomski rad, iz istorijskih dokumenata rekonstruiše život, iskušenja i stradanja svoje pretkinje Angeline. Takođe, upoznajemo se i sa misijom Škotlanđanki koje su se borile za ženska prava i koje u ratnu Srbiju dolaze kao dobrovoljne bolničarke, pokazujući tim činom kako se i u bezumlju ratnog krvoprolića bori za humanost i jednakost polova.
Kroz susrete i preplete prošlosti i sadašnjosti, koji uvek nose sa sobom istorijsku dramatičnost, Zoran Petrović ispisuje pohvalu požrtvovanosti i odvažnosti naših prabaka koje su, ni u čemu ne zaostajući za muškarcima, neustrašivo stajale u centru pakla na zemlji. Svojim prepoznatljivim stilom i odnosom prema radnji, on se poigrava graničnim linijama realizma i fantastike, tradicije i savremenosti, pravolinijske narativnosti i ilustrativne fragmentarnosti…

Pošalji