novo
andrić i španija biografski i komparativni uvid u piščevu diplomatsku povesnicu

ANDRIĆ I ŠPANIJA: BIOGRAFSKI I KOMPARATIVNI UVID U PIŠČEVU DIPLOMATSKU POVESNICU

Nataša Kovačević
Andrić i Španija: biografski i komparativni uvid u piščevu diplomatsku povesnicu Nataše Kovačević pravi je biografski uvid u piščev diplomatski angažman.

Biografski i komparativni uvid u piščevu diplomatsku povesnicu.

„Jer slike sveta koje sam video ili naslutio ne mogu biti nikad dovoljno plaćene. One me nose i podižu, i vezuju za život, i dokazuju mi uvek ponovo – da lutajući godinama svetom nisam uludo snagu gubio.“ Ivo Andrić

Gledano okom Andrićevog života, period proveden u diplomatskoj službi u Španiji, u odnosu na piščev celokupan život, predstavljao je neveliku i nepoznatu epizodu. Budući da je ona bila gotovo neistražena, najpre usled činjenice da su drugi aspekti Andrićevog života više zanimali kritičku javnost, vremenom je prerasla u jedan sasvim skrajnut omanji polisistem. Međutim, sada kada je stvorena prilika da se osvetli njegova sadržajnost i značaj, Andrićevo špansko iskustvo se postepeno sa periferije interesovanja pomeralo ka centru i tako postalo punosnažan činilac u razumevanju piščevog opusa. Ovi novi uvidi takođe će nam odškrinuti prozor jedne dosad nepoznate i pažnje vredne strane njegove ličnosti.

Pošalji

ANDRIĆ I ŠPANIJA: BIOGRAFSKI I KOMPARATIVNI UVID U PIŠČEVU DIPLOMATSKU POVESNICU

Драган
★★★★★
28.09.2022.
Одлична књига!