anđeo nad srbijom bugarski kadril

"ANĐEO" NAD SRBIJOM - BUGARSKI KADRIL

Srećko Đukić
Posle godina krize i rata na Balkanu, izazvanih razbijanjem SFRJ, kao težnje vekovnog trajanja naroda ovog podneblja, i neopravdanim padom socijalizma, nameće se neizbežno pitanje: šta smo to uradili i čemu smo bliži - večitom miru, ili ratu, postojanosti, ili večitoj kosovizaciji, balkanizaciji, stalnim krstarenjima krstaša?
„Anđeo" nad Srbijom - glas srpskog diplomate iz Sofije četvrta je po redu i završna knjiga pod opštim naslovom Bugarski kadril. U ovoj knjizi predstavljeni su sofijski diplomatski zapisi iz 1999.
Pošalji