anđeo atentata

ANĐEO ATENTATA

Svetislav Basara
Podnaslov ove Basarine knjige je tabloid. "Anđeo atentata" je roman o besmislu istorije, o istoriji kao tabloidu, o destruktivnosti nacionalizama, tesnoj povezanosti evropske kulture i varvarstva.
Ovo je vrlo satiričan prikaz malih i velikih naroda u XX veku, dat kroz posmrtne memoare Franca Ferdinanda, a zatim i kroz correspondence diplomatique (pismo američkog ambasadora u Jugoslaviji svojoj ženi, diplomatska depeša ambasadora SSSR-a u Beogradu ministru inostranih poslova, i tajna prepiska Tita i Staljina). Basara je Francu Ferdinandu dao šansu, makar i posmrtno, da progovori o okolnostima koje su dovele do atentata na njegovu ličnost.
Pošalji