anarhija s pauzom za čaj

ANARHIJA S PAUZOM ZA ČAJ

Pavel Gatajancu, Vladimir Kopicl
Izbor pesama Pavela Gatajancua i prevodi pesama na ruski jezik.
PAVEL GATAJANCU: "ANARHIJA S PAUZOM ZA ČAJ"
"Poslednja prevedena zbirka pesama rumunskog pesnika Pavela Gatajancu nosi naslov 'Anarhija s pauzom za čaj'. Za početak postavlja se pitanje, na koji način sam naslov korespondira sa pesništvom koje oko sebe okuplja? Celokupna Gatajancuova zbirka (kao i poezija uopšte) funkcionalno je analogna onome što se u naslovu označava 'pauzom za čaj'. Takva analogija propituje mogućnost istupanja iz prostora anarhije i konstituisanje ostrva unutar polja koje je determinisano rušilačkim principom. Istovremeno, 'Anarhija s pauzom za čaj' dekonstruiše primarna svojstva anarhije premeštajući je sa posledice na
cilj. Takvo odsustvo sistema koje trpi pauzu provocira postojanje digitalizovane anarhije kao sredstva moći koje više ne predstavlja odsustvo sistema nego sistem sam..." (Maja Medan). Urednik: V. Kopicl
Pošalji