amor i psiha

AMOR I PSIHA

Erih Nojman

Knjiga Amor i Psiha ima sedam priča, što simbolizuje savršenstvo i dovršenu celovitost, a što je duboko ukorenjeno, između ostalog, i u hrišćansko pimanje sveta. Sedmog dana, kao što je poznato, Bog se odmarao, zato broj sedam može da predstavlja i meru dovršenog vremena. Ljubavne teme i motivi takođe doprinose celovitosti knjige koja je ime dobila po priči o božanskoj ljubavi, pisca rođenog u jednoj rimskoj koloniji n aseveru Afrike, 125. godine naše ere. Birane su priče koje su izraz čežnje ka čistoj, ničim pomućenij ljubavi, koje doprinose ostvarivanju ideala plemenitosti, dobrote, a nadasve tvorevine visoke umetničke vrednosti.

Pošalji