amerikanci 3

AMERIKANCI 3

Danijel Dž. Borstin
Autor prati transformacije američkog demokratskog modela od kraja građanskog rata do kraja šezdesetih godina 20. veka, skrećući pažnju na to da je američko društvo u ovom vremenu postalo prvo totalno potrošačko društvo. Borstin se i u ovom tomu bavi američkim mitovima, kultovima, dobrim i lošim stranama "američkog modela", kao i njihovim specifičnim nacionalizmom.
Pošalji