amerika od imperijalizma do samouništenja

AMERIKA OD IMPERIJALIZMA DO SAMOUNIŠTENJA

Stevan Košutić
Sklanjanjem „Bauka komunizma“ koji je od polovine XIX veka koro sto pedeset godina kružio Evropom, ukinuta je i mogućnost sindikalne, socijalne i demokratske kontrole kapitala, a Ala ko¬joj je tada prepuštena svetska scena preti da uništi ne samo kapitalizam koji ju je rodio, nego i savremenu civilizaciju. Godine klasnih i ideoloških borbi u XX veku i pretnja sukoba sa soci¬ja¬lističkim društvenim modelom tokom hladnog rata i takozvane „gvozdene zavese”, iz današnje perspektive predstavljaju vreme mira, stabilnosti i prosperiteta ekonomije i nauke. Ekonomski, društveni i politički procesi na početku XXI veka, nastali kao posledica neo¬libe¬ral¬nog koncepta, ugrožavaju pre svega američko društvo, a politika koja traži spas za Ameriku na štetu „ostatka sveta” može biti pogubna za sve zajedno. Kritička svest o tim opasnim tendencijama najrazvijenija je u samoj Americi. Knjiga Stevana Košutića nastavak je njegovog istraživanja američke istorije „od demokratije do imperijalizma” i doprinosi upoznavanju našeg čitaoca sa prirodom ove kritike, otkriva mnoge činjenice i ojačava argumentaciju. Ali, uvid u sadržaj ovih kritika ukazuje i na njihove nedostatke, i potrebu izgrad¬nje novih vizija i ideja koje bi u budućnosti stvarno mogle da prevaziđu istorijski ćorsokak u kojem se danas nalazimo.
Pošalji