ali i nino

ALI I NINO

Kurban Said
Početkom Prvog svetskog rata, u Bakuu, azerbejdžanskom gradu na obali Kaspijskog mora, mestu ukrštanja kultura Istoka i Zapada, Ali-kan Širvanšir, mladić iz muslimanske aristokratske porodice, i Nino Kipijani, hrišćanka vaspitana u Evropskom duhu, vole jedno drugo još od svog poznanstva iz škole. Nasuprot njihovoj ljubavi, nižu se brojne prepreke koje moraju prevazići da bi ostali zajedno - one lične, uslovljene kulturološkim razlikama i životnim ciljevima, i spoljne, burnim i promenljivim istorijskim okolnostima.

Nakon ubistva, bega od krvne osvete, ženidbe s Nino, odlaska u Persiju i povratka u Baku, Ali-kan Širvanšir je tokom rata protiv Rusa primoran da bira između pripadnosti svojim azijskim korenima i vrednostima, Bakuu i ljubavi prema pustinji, i odlaska u bolji život u Evropi, i ljubavi prema Nino i njihovoj ćerki.

Ispričan iz perspektive Ali-kana, roman Ali i Nino, prvi put objavljen 1937. u Austriji, na majstorski je način oblikovan moderni roman koji je uspeo da objedini epiku ogromnog prostora i vremena, sa egzotičnim mitovima i običajima lokalnog stanovništva Azije i Persije, te da izbegne patetiku ove tragične priče mnoštvom komičnih situacija i zaraznim humorom.
Pošalji