aleksandar veliki smrt boga

ALEKSANDAR VELIKI: SMRT BOGA

Pol Doerti

Šta je ubilo ili ko je zaista ubio mladog osvajača poznatog sveta?
Drhteći od groznice pored bazena, Aleksandar Makedonski mora da je razmišljao o sopstvenoj „čežnji za besmrtnošću“ i prisećao se opomene iz Ilijade: „Dan tvoje smrti se bliži“ i, možda, „on mora da u sopstvenoj palati umre od strašne bolesti.“ Aleksandar, novi Ahilej sa zapada, u stvari se ozbiljno razboleo, prolazeći kroz bolest obeleženu groznicom. . .

Zar je to bilo vreme za pripremu, kad je, može biti, Aleksandar prvi put osetio čežnju za besmrtnošću, taj pothos, tu duboku, neutaživu žudnju da ostvari cilj – da bude kao i njegov junak Ahilej – aniketos – to jest, nepobediv?

Autor, gotovo u jednom dahu, ispituje uzrok zagonetne smrti Aleksandra Makedonskog, 323. godine pre n. e. u Vavilonu.

Pošalji