aleksandar ii karađorđević

ALEKSANDAR II KARAĐORĐEVIĆ

Nikola Moravčević

Uz kratak pregled razvitka dinastije Karađorđević u srpskoj modernoj istoriji, ova knjiga je koncizna predstava biografije prestolonaslednika Aleksandra II od njegovog rođenja, 17. jula 1945. godine u Londonu, do danas.

Pošalji