alef

ALEF

Paulo Koeljo

Ljubav se nalazi van vremena. Ili još bolje, ljubav je vreme i prostor u jednoj jedinoj tački, ona je Alef, ona se uvek preobražava.
Svaki trenutak je novi početak.
Izaberi promenu. Stvori sebe ponovo. Načini sledeći korak. Istražuj. Otkrivaj. Veruj u svoje snove. Osvoji nepoznato. Nastavi da postavljaš pitanja i živiš s punom svešću o tome. Na taj način svaki je trenutak novi početak, kao trenutak kada je junak ovog romana upoznao Turkinju Hilal u dalekom Sibiru, na svom duhovnom hodočašću. Dođe vreme kad osetimo potrebu da preispitamo kako provodimo život, da vidimo da li smo tamo gde bismo hteli da budemo i da li radimo ono što bismo želeli da radimo.

Pošalji