ako kažem može postati istina

AKO KAŽEM MOŽE POSTATI ISTINA

Jana Radičević
Rečju, ovo je radikalno neoavangardna poezija koja je svesna da nastaje u dvadeset prvom veku.
Vladimir Arsenić
Pošalji