agonija jedne monarhije austrougarska 1914 1920

AGONIJA JEDNE MONARHIJE : AUSTROUGARSKA 1914.-1920.

Žan Pol Bled
U knjizi Agonija jedne monarhije: Austrougarska 1914.-1920. prikazan je pad jednog carstva koji je započeo ubistvom princa-prestolonaslednika Franca Ferdinanda. Žan Pol Bled opisuje događaje koji su se ređali nakon atentata, sve do momenta kada je mladi car Karl I, koji je nasledio Franca Jozefa 1916. godine, bio primoran da siđe sa trona.
Podelite:

Posle ubistva princa-prestolonaslednika Franca Ferdinanda, stari car Franc Jozef je pustio da ga uvuku u rat, na strani Nemačke. Rascepkano između različitih naroda i religija, koje su bile u sukobu, poput prave lingvističke Vavilonske kule, carstvo nije izdržalo taj udar. Pet godina posle Sarajeva, pet novih država, zasnovanih na principu nacionalnosti, zamenilo je Dvojnu monarhiju. U samoj Austriji, koja je postala zavisna država, mladi car, Karl I (koji je nasledio Fanca Jozefa 1916. godine), bio je prinuđen da napusti tron.

Pošalji