aboridžinski mitovi totem i ruda

ABORIDŽINSKI MITOVI ; TOTEM I RUDA

B. Vongar
Neke od tih priča koje su ispričali Muluk i njegovi ljudi snimio sam i dao ih Alanu Maršalu, a potom smo nas dvojica sarađivali na prevođenju tih mitova i legendi, upodobljavajući ih oblicima koji odgovaraju evropskim čitaocima. Vodili smo računa o tome da sačuvamo urođenički način izražavanja i izvorne odlike tih priča. Nadam se da smo u tome uspeli. — Sreten Božić, 1972. g.
Pošalji