77 minijatura ljubavi i smrti

77 MINIJATURA LJUBAVI I SMRTI

Svetozar Matić
Rukopis poezije Svetozara Matića „77 minijatura ljubavi i smrti“ predstavlja zbirku refleksivne poezije s lirskim nanosima koja, kako se iz naslova vidi, tematizuje dva najveća motiva u književnosti – eros i tanatos, pretapajući ih u jedinstveno tkanje. Naime, u zbirci su prisutne one tekstualne niti koje na površinu iznose bilo erotičku ili tanatičku stranu jezika.
Poetička tananost, sklupčana u 77 minijatura, naposletku čini književno delo koje je, iako načelno svedeno na dva osnovna motiva, prošireno i na druge umetnosti, te ukupno životno iskustvo. Njime su u zbirci obuhvaćeni najrazličitiji čulni utisci: na strani ljubavi su plavetnilo, more, Lisabon i nostalgija, dok su, s druge strane, smrću obojeni stihovi o starenju, propadanju, tmini, noćnim ogrebotinama...Metoda prelivanja jednog u drugi motiv pevanja govori o poroznosti teksta kroz koji se pomaljaju velike metafizičke teme: istine, lažnih smrti, iluzija i varljivih sećanja. Umeće „smeštanja” velikog u malo, dijalektičko prelivanje smrti u život, kao i obratno, osnovna su karakteristika ovih stihova koji prizivaju na promišljanje onoga što nam je naizgled blisko i dostupno, a jezički je, zapravo, nedokučivo.prof. dr Divna M. Vuksanović
Pošalji