50 aktivnosti za nadarenu decu

50 AKTIVNOSTI ZA NADARENU DECU

Severin Gi
Podelite:
50 aktivnosti za decu natprosečnih sposobnosti, koje je osmislila Severin Gi, vaspitačica obučena za rad sa decom sa posebnim potrebama i primenu pozitivne psihologije!
• Jednostavne igre za negovanje detetove emocionalne inteligencije
• Materijal za višekratnu upotrebu koji se iseca na kraju knjige:karte, točak osećanja...
Neophodno za uspeh u osnovnoj školi!
Dugo se mislilo da je intelektualna „nadmoćnost“ jedina karakteristika dece natprosečnih sposobnosti. Smatralo se da su „nadarena“ deca uspešna u svemu i da je njihova budućnost zacrtana. Sada znamo da je takvogledište veoma pojednostavljeno i da je stvarnost te dece složenija, naročito kada je reč o kontrolisanju osećanja i odnosima s drugim ljudima. Metode pozitivnog vaspitanja su idealno sredstvo da se takvoj deci pomogne da se spokojnije razvijaju: to je upravo ono što ova knjiga nudi kroz jednostavne aktivnosti koje se brzo izvode.Severin Gi, vaspitačica specijalizovana za rad sa decom sa posebnim potrebama, pomaže deci visokog potencijala i njihovim porodicama da razrade individualizovane projekte koji poštuju njihove jače i slabije strane.Pronađite u ovoj knjizi:• aktivnosti koje će detetu pomoći da kontroliše osećanja i razvije samopoštovanje;• vežbe za podsticanje kreativnosti: crtanje, slikanje, vajanje...;• društvene igre koje će dete uputiti u pravila nenasilne komunikacije;• materijal za isecanje i čuvanje na kraju knjige (lov na blago, točak osećanja...)
Pošalji