50 aktivnosti za nadarenu decu

50 AKTIVNOSTI ZA NADARENU DECU

Severin Gi
50 aktivnosti za decu natprosečnih sposobnosti, koje je osmislila Severin Gi, vaspitačica obučena za rad sa decom sa posebnim potrebama i primenu pozitivne psihologije!
• Jednostavne igre za negovanje detetove emocionalne inteligencije
• Materijal za višekratnu upotrebu koji se iseca na kraju knjige:karte, točak osećanja...
Neophodno za uspeh u osnovnoj školi!
Dugo se mislilo da je intelektualna „nadmoćnost“ jedina karakteristika dece natprosečnih sposobnosti. Smatralo se da su „nadarena“ deca uspešna u svemu i da je njihova budućnost zacrtana. Sada znamo da je takvogledište veoma pojednostavljeno i da je stvarnost te dece složenija, naročito kada je reč o kontrolisanju osećanja i odnosima s drugim ljudima. Metode pozitivnog vaspitanja su idealno sredstvo da se takvoj deci pomogne da se spokojnije razvijaju: to je upravo ono što ova knjiga nudi kroz jednostavne aktivnosti koje se brzo izvode.Severin Gi, vaspitačica specijalizovana za rad sa decom sa posebnim potrebama, pomaže deci visokog potencijala i njihovim porodicama da razrade individualizovane projekte koji poštuju njihove jače i slabije strane.Pronađite u ovoj knjizi:• aktivnosti koje će detetu pomoći da kontroliše osećanja i razvije samopoštovanje;• vežbe za podsticanje kreativnosti: crtanje, slikanje, vajanje...;• društvene igre koje će dete uputiti u pravila nenasilne komunikacije;• materijal za isecanje i čuvanje na kraju knjige (lov na blago, točak osećanja...)
Pošalji