39 tragova zmijsko gnezdo sedma knjiga

39 TRAGOVA: ZMIJSKO GNEZDO – SEDMA KNJIGA

Piter Lerandžis
Podelite:
Fantastična avantura uz koju ćete obići ceo svet!
Prima: Svi janusovci
Šalje: Kora Vizard
Re: Bez tragova
Moji prijatelji janusovci,
Drugi ogranci nemaju ništa s nama – nemaju stila ni dovitljivosti, a ni osećaja kako vladati svetom. Svakako, oni ne raspolažu nekonvencionalnim uporištima ispod kanala u Veneciji!
Ali uprkos svim našim naporima, oni svakoga dana sakupljaju nove tragove – NAŠE tragove. Kolaju čak i glasine da tomasovci raspolažu novim nagoveštajem iz kineske legende.
Upotrebite kreativnost. Sve što želimo tamo se nalazi.
Moramo samo da ga dohvatimo.
Kora Vizard
Koliko ste tragova vi pronašli? Pronađite ih sve!
Pošalji