2 1 zbog toga postoji pojam sve

2=1 ZBOG TOGA POSTOJI POJAM "SVE"

Cvetko Lainović
Ova zbirka misli, koja je pred vama, je poslednja Cvetkova "sveščica", kojoj njegova supruga Ljiljana Lainović, nije dopustila da se izgubi...
Pošalji