17 pravila ispravnog življenja

17 PRAVILA ISPRAVNOG ŽIVLJENJA

Og Mandino
Podelite:
Og Mandino je jedan od najinspirativnijih autora na svetu. Ali nije uvek bio tako uspešan. U jednom trenutku bio je na ivici da sebi oduzme život. U ovoj knjizi prvi put opisuje spasonosni proces koji ga je za desetak godina preobratio iz alkoholičara u milionera i srećnog čoveka.
Mandino je uspeo da čitaocima predoči ovu toplu priču o ljudskom trijumfu i sopstvenoj pobedi. Ona može da utiče i na vaš život. Njegovih sedamnaest „pravila življenja“ predstavljaju pravu esenciju mudrosti koja je svima dostupna.
Ova jednostavna pravila, laka za primenu, sadrže idealan recept za unutrašnje napredovanje i uživanje u životu.
Pošalji