101 lice fantastike

101 LICE FANTASTIKE

Ilija Bakić
101 lice fantastike Ilije Bakića je zbirka ogleda o delima naučne, horor, natprirodne i epske fantastike. 101 lice fantastike je svojevrsan uvid u ovaj veliki žanr i predstavlja nezaobilazno štivo za sve ljubitelje i poznavaoce fantastike u književnosti.
Podelite:

/101 lice fantastike/Ilije Bakića nominalno čine kratki ogledi o delima više o stotinu pisaca prevashodno naučne fantastike ali i epske fantastike odnosno fantastike natprirodnog – horora ili mračne fantastike, kako pisaca koji su odavno zauzeli svoje mesto u analima žanrovskih književnosti odnosno sveukupne literature tako i autora koji poslednjih decenija određuju pravce aktuelnog razvoja ovih žanrova.

Naučna i epska fantastika, odnosno mračna fantastika/horor, većim delom XX veka tretirani su kao paraliterarni proizvodi za “široku potrošnju” da bi im krajem ovog perioda u svetskim razmerama bili priznati umetnički kredibilitet i relevantnost.

Pošalji