101 činjenica koju treba da znaš o tome kako sve radi

101 ČINJENICA KOJU TREBA DA ZNAŠ O TOME KAKO SVE RADI

Đorđo Bergamini, Đani Palita
Podelite:
Nauka je svuda oko nas. Od trenutka kada ujutru ustanemo pa sve dok uveče ne odemo na spavanje, koristimo mnogobrojne aparate i pomagala koji nam život čine lakšim. Služimo se velikim izumima koji su nastali u skorije vreme ili su otkriveni pre više srtotina godina, i oni nam pomažu da putujremo, komuniciramo sa velikih razdaljina ili da se bolje hranimo. Želiš li da saznaš nešto više o njima?
Pošalji