10, 9, 8, 7

10, 9, 8, 7...

Dušan Petričić
„10, 9, 8, 7…“ je nova zbirka karikatura svetski poznatog karikaturiste i ilustratora Dušana Petričića, koji revnosno komentariše svakodnevicu i odbrojava naše dane.
Podelite:

Svetski poznati karikaturista i ilustrator Dušan Petričić revnosno komentariše svakodnevicu i odbrojava naše dane.
„… U poređenju sa katastrofama u koje nas poremećeni i neodgovorni vladari uvaljuju, nikad se nije desilo, niti će se desiti da jedan, makar i "zlonamerni" karikaturista napravi bilo kakvu štetu nekoj državi ili nekom društvu. Molim cenjenu publiku da ima to u vidu kad im se učini da je neka karikatura preterana.“
– Dušan Petričić

Pošalji