sestrinstvo i jedinstvo

SESTRINSTVO I JEDINSTVO

Željka Zebić
Cilj projekta je promocija regionalnog lezbejskog aktivizma i lezbejskih prava kao i istraživanje aktivističkih politika u post (jugoslovenskom) prostoru, kako bi se arhivirale dosadašnje inicijative aktivistkinja i unapredio njihov rad i međusobna saradnja u budućnosti. Projekat je namenjen osobama iz aktivizma i najširoj publici zainteresovanoj za ove teme. Cilj projekta je prevod zbornika “SISTERHOOD AND UNITY – Lesbian Activism in the (Post)Yugoslav Space . Urednici/e zbornika su Bojan Bilić i Marija Radoman.
Pošalji