materijali u restaurativnoj stomatologiji praktikum

MATERIJALI U RESTAURATIVNOJ STOMATOLOGIJI - PRAKTIKUM

Željka Zebić
Poznavanje materijala koji se koriste u restaurativnoj stomatologiji jeste jedan od najvažnijih faktora za uspeh restaurativne procedure. Činjenica da se u ovom segmentu terapije obolelih zuba koriste različite vrste materijala, čini ovaj problem još složenijim. Zato je i cilj ove knjige da se jasno predstave osnovne kliničke karakteristike materijala, način njihove pripreme, odnosno postupak aplikacije u pripremljene kavitete, kako bi se studentima olakšalo razumevanje značaja ovih materijala u kliničkim uslovima.
Primena i aplikacija različitih materijala prikazane su u svetlu aktuelnih naučnih saznanja, ali i bogatog kliničkog iskustva autora pojedinih poglavlja.
Pošalji